Dzień Myśli Braterskiej oczami Próbnej Drużyny Wędrowniczej

Dnia 22 lutego br. dostaliśmy wiadomość o nagłej zbiórce alarmowej. Godzina „W” 20:00. Po zbiórce w naszym Starogardzkim Hufcu przemarszowaliśmy  pod pomnik Harcerza w Starogardzie przy ulicy Mickiewicza. Ideą było oczyszczenie pomnika i rozpalenie ogniska upamiętniającego poległych Harcerzy w dniu Myśli by mogli razem z nami świętować w ten dzień.