70 Rocznica utworzenia Armii Krajowej

Przed 70 laty – 14 lutego 1942 r. – rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała Władysława Sikorskiego powstała Armia Krajowa. Była naturalnym następcą Służby Zwycięstwu Polski (powołanej 27 IX 1939) i Związku Walki Zbrojnej (utworzony 13 XI 1939). AK podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Liczba zaprzysiężonych żołnierzy AK wynosiła na początku 1942 ok. 100 tys., a latem 1944 roku osiągnęła ok. 380 tys.

Podstawowym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej do powstania narodowego, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.
Terenowa struktura organizacyjna Armii Krajowej odpowiadała zasadniczo przedwojennemu podziałowi administracyjnemu RP. Na terenie województw tworzono Okręgi, w powiatach Obwody, w gminie lub kilku gminach Placówki.
Kadra AK rekrutowała się z oficerów i podoficerów WP z armii przedwrześniowej oraz z absolwentów tajnych Zastępczych Kursów Szkoły Podchorążych Rezerwy i Zastępczych Kursów Podoficerów Piechoty, a także przerzucanych do kraju oficerów „cichociemnych”.